KIV/BZINF - Státnice pro informatiky

Z FAV wiki
Přejít na: navigace, hledání

Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku. Zpravidla ale neplatí, že jeden okruh je jedna otázka. Někdy třeba spojí více okruhů do jednoho, jindy se zase zeptají jen na jednu jeho část.

Důležitá poznámka: používejte mozek! Wiki je plná kravin, přemýšlejte nad tím, co čtete, protože říct u státnic naprostou volovinu je to nejhorší, co se vám může stát. I odpověď "nevím" je lepší...

[editovat] PPA2

 1. Problém, algoritmus, program
 2. Vykonání programu
 3. Objekt, třída
 4. Spojové datové struktury
 5. Správnost programů
 6. Analýza programů
 7. Asymptotická složitost
 8. Rekurze
 9. Abstraktní datové typy
 10. Zásobník, fronta, seznam
 11. Strom, průchody stromem, binární vyhledávací stromy
 12. Grafy a jejich implementace
 13. Prohledávání grafů
 14. Topologické řazení
 15. Tabulka s přímým adresováním
 16. Rozptylové tabulky s vnějším řetězením
 17. Prioritní fronta
 18. Halda
 19. Algoritmy řazení O(N logN)
 20. Dolní omezení pro porovnávací řazení
 21. Generičnost
 22. Dědičnost
 23. Rozhraní
 24. Algoritmická řešitelnost problémů
 25. Klasifikace problémů

[editovat] PT

 1. Úvod do technologie programování a programovacích stylů, objektově orientovaný návrh, základní UML diagramy, psaní programů v Javě
 2. Abstraktní datové typy zásobník fronta, seznamy, řady, vektory a jejich implementace
 3. Stromové struktury (Avl, BVS, B, Red-Black) a jejich implementace
 4. Skip-list - použití a implementace
 5. Tabulky s rozptýlenými položkami, vyhledávání v tabulkách
 6. Algoritmy zpracování textů – operace s řetězci, porovnání se vzorem (KMP, Boyer-Moore algoritmus), nejdelší společný podřetězec (LCS algoritmus), vzdálenost mezi řetězci, datová struktura Trie a použití
 7. Komprese dat, rozdělení kompresních metod, princip kompresních metod (Huffmann, aritmetické kódování, LZW, JPG, fraktálová komprese)
 8. Grafové algoritmy (cesta – Dijkstra, Floyd-Warshal, kostra – Prim-Jarnik), reprezentace grafu (matice, seznam sousednosti), základy kryptografie (symetrické, asymetrické šifrování)

[editovat] ZOS

 1. Rozdělení OS, architektura a komponenty OS
 2. Základní funkce OS
 3. Vyvolání služeb OS, zpracování přerušení
 4. Proces, implementace procesu, konstrukce pro vytváření procesů
 5. Paralelní procesy, prostředky pro popis paralelních procesů, vlákna
 6. Problém kritické sekce
 7. Prostředky pro synchronizaci procesů
 8. Semafory, jejich použití a implementace
 9. Monitory
 10. Problém uvíznutí procesů, graf alokace zdrojů
 11. Klasické problémy meziprocesové komunikace – producent-konzument aj.
 12. Plánování úloh a procesů v dávkových systémech
 13. Plánování procesů v interaktivních systémech
 14. Správa hlavní paměti, metody přidělování paměti, virtuální paměť
 15. Algoritmy nahrazování stránek paměti
 16. Ovládání periferních zařízení, RAID
 17. Systémy souborů
 18. Kontrola konzistence souborového systému, mechanismy ochrany před neoprávněným přístupem


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje